FY 2016-2017

Friends of UTokyo, Inc. gratefully acknowledge and appreciate the gifts from our donors which help to support the FUTI Global Leadership Awards and the other many activities to further the globalization and future development of The University of Tokyo in the U.S., Japan and in the world.
FY 2016-17 total: 3 corporations†, 65 individuals; $198,659.63‡

CORPORATION

Benefactor
[$25,000 or more]
Ito Foundation U.S.A.
$110,000
Shintech, Inc.
$35,212.63*

INDIVIDUALS

Donor
[$1,000 – $9,999]
Hisashi & Masae Kobayashi
$5,000
Shigenori & Sumie Matsushita
$5,000
Masaaki Yamada
$5,000
Yuichiro & Chika Kuwama
$3,000
Motoatsu & Nobuko Sakurai
$3,000
Iwao Ojima
$2,500
Yasuo Okamoto
$2,500
Hiroshi Komiyama
$2,000
Masako Osako
$2,000
Junji Takegami
$1,100
Teruaki Aoki
$1,000
Leo Esaki
$1,000
Takeo Hoshi
$1,000
Chiaki Kusuhara
$1,000
Krishen & Geeta Mehta
$1,000
Seiei Ono
$1,000
Kenichi Sugiyama
$1,000
Shumpei Yamazaki
$1,000
Anonymous
$1,000
Supporting Member
[$500 – $999]
Toru Asami
$800
Toyoo Gyohten
$500
Hirokazu Miura
$500
Atsushi Sato
$500
Takeshi & Akiko Sokai‡
$500
Yasuhide Watanabe
$500
Youichi Yoshida
$500
Friends
[$250 – $499]
Nhut Nguyen
$300
Masako Yamada
$300
Anonymous
$300
Keiichiro Hayashi
$250
Erika White
$250
Kenichiro Yamada
$250
Tsutomu Yoshida
$250
Donations under $250
Tadasu Takuma
$177
Anonymous
$200
Anonymous
$150
Jung-Kook Hong
$100
Satsuki-Kai
$100
Anonymous
$100
Anonymous
$100
Anonymous
$50
Names only
(in alphabetical order)
Aichi Amemiya
Satoshi Arai
Tadao Fujimatsu
Tetsunosuke Fujisaki
Jotaro Hamada
Koichi Hamada
Eiji Harada
Hisao Kameda
Yoshiyuki Kawashima
Shunichiro Kishioka
Takeshi Komoto
Tokuyou Li
Taku Matsumoto
Shigeru Mori
Kazuo Murano
Masayuki & Sakiko Ono
Yasushi Ono
Hiroaki Sando
Yasutomo Uemura
* Dividend income from a $5 million trust fund created for the benefit of FUTI
† Matching gift from SMBC Global Foundation, Inc.
‡ Total including matching gift